top of page
vossenjacht klein.jpg

Vossenjacht

Tijdens de wintermaanden, november, december en januari worden op zondagochtend de vossenjachten georganiseerd.

Lengte vossenjacht maximaal 50km, sanctie als langer dan 50+, halvering van de punten van de uitzetter.

Vertrek 10.00 uur vanaf het clubhuis

Voorkom hinder of overlast voor anderen bij de vossenjachten.

We hebben daarvoor een aantal spelregels opgesteld.
Houd je svp aan deze regels om ook in de toekomst nog vossenjachten te kunnen houden

Een Vossenjacht duurt tot uiterlijk 13 uur. Na 13 uur is het clubgebouw gesloten!

 

Algemene Spelregels voor de Vossenjachten (opgesteld in overleg met Staatsbosbeheer)

 

De spelregels voor de uitzetters van vossenjachten zijn:

 • Een vossenjacht is geen wedstrijd, het is een individuele puzzel en trainingstocht op de fiets.

 • Maak de vossenjacht niet te zwaar, een leuke tocht is ook prima.

 • De tocht niet langer dan 50 kilometer.
  Ook de geneutraliseerde kilometers tot aan het startpunt tellen mee.

 • Duidelijke pijlen, liefst voor de bocht. Gebruik alleen de door De Coureur ter beschikking gestelde spuitbussen. Gebruik geen eigen verf-spuitbussen of krijt.

 • Pijlen alleen op het wegdek, niet op lantarenpalen, verkeersborden en hekken

 • Zet geen routes uit over privéterrein, over weilanden of dijklichamen.
  Geen routes door poortjes van achtertuinen.

 • Zet geen routes uit op onverharde stroken of langs slootkanten waar schade kan ontstaan als meerdere fietsers er overheen rijden. Neem geen schouwpaden van waterpartijen op in de route van de vossenjachten.

 • Zet geen route uit over voetpaden en ruiterpaden waar fietsen verboden is.

 • Een hek betekent dat het gebied erachter is afgesloten, zet geen routes uit waar de vossenjachters over een hek moeten klimmen.

 • Zet geen routes uit over trajecten waar het druk kan worden, zoals in de binnenstad van Delft, over het strand of door de duinen.

 • Vermijd locaties of voorzieningen waar overlast kan ontstaan als meerdere vossenjachters langs komen of gebruik van maken, zoals de trekpont langs de Vlaardingsevaart

 • Max 5 controles.

 • verstop de controles op een dusdanige manier dat er niet langer dan een minuut gezocht moet worden ivm kouvatten van de deelnemers

 • Na afloop van de vossenjacht worden de overgebleven controles door de uitzetters verwijderd.

 • Het clubgebouw gaat om 13 uur dicht, houd daarmee rekening bij het uitzetten van de tocht.

 

De spelregels voor de vossenjachters zelf:

 • Houd je strikt aan de verkeersregels, niet door rood licht rijden of over voetpaden, ruiterpaden en gemarkeerde ruitersporen.

 • Respecteer je medeweggebruikers, wees altijd beleefd.

 • Heb aandacht voor de veiligheid, ook van je mede-Vossenjachters.

Puntentelling Vossenjacht:
Het staan achter de bar tijdens de vossenjacht       5 punten meer dan de winnaar

Het uitzetten                                                                   5 punten meer dan de winnaar
Het meerijden                                                                5 punten
1 t/m 5 controles                                                           5 punten per controle
3 en meer controles                                                     deelnemen aan het klassement **
4 controles                                                                     3 punten extra
5 controles                                                                     nog eens 5 punten extra

Het is niet verplicht om de controles in de juiste volgorde te vinden.

**  Klassement: de eerste die zijn muntje om de paal doet krijgt 15 punten, nr 2 - 14, enz.
**  Dit geldt alleen voor degenen met 3, 4 of 5 controles.

bottom of page