vossenjacht klein.jpg

Vossenjacht

Tijdens de wintermaanden, november, december en januari worden op zondagochtend de vossenjachten georganiseerd.

Lengte vossenjacht maximaal 50km +10%, sanctie als langer dan 50+, halvering van de punten van de uitzetter.

Voorkom hinder of overlast voor anderen bij de vossenjachten.

We hebben daarvoor een aantal spelregels opgesteld.

Houd je svp aan deze regels om ook in de toekomst nog vossenjachten te kunnen houden


Vertrek 10.00 uur vanaf het clubhuis

Het uitzetten                                   5 punten meer dan de winnaar
Het meerijden                                5 punten
1 t/m 5 controles                           5 punten per controle
3 en meer controles                        deelnemen aan het klassement **
4 controles                                     3 punten extra
5 controles                                        nog eens 5 punten extra

Ieder die na 13.30 bij de club aankomt krijgt max. 10 punten voor de moeite.
Het is niet verplicht om de controles in de juiste volgorde te vinden.
De 2 minste resultaten tellen niet mee voor het klassement

Voor de uitzetters: geen controles op een dusdanige manier verstoppen  dat er langer dan een minuut gezocht moet worden ivm kouvatten van de jagers.....   

**  Klassement: de eerste die zijn muntje om de paal doet krijgt 15 punten, nr 2 - 14, enz.
**  Dit geldt alleen voor degenen met 3, 4 of 5 controles.

 

Algemene Spelregels voor de Vossenjachten (opgesteld in overleg met Staatsbosbeheer)

 

De spelregels voor de uitzetters van vossenjachten zijn:

 • De tocht niet langer dan 50 kilometer

 • Duidelijke pijlen, liefst voor de bocht. Gebruik alleen kalk, stoepkrijt, of krijtspray om de routes te markeren, absoluut geen reguliere verf

 • Max 5 controles

 • Na afloop van de vossenjacht worden de overgebleven controles door de uitzetters verwijderd

 • Gebruik voor het zetten van pijlen geen verf of spuitbussen met verf op het trottoir of asfalt

 • Pijlen alleen op het wegdek, niet op lantarenpalen, elektriciteitshuisjes, verkeersborden en hekken

 • Zet geen routes uit over privéterrein, over weilanden of dijklichamen

 • Zet geen routes uit op onverharde stroken of langs slootkanten waar schade kan ontstaan als meerdere fietsers er overheen rijden. Neem geen schouwpaden van waterpartijen op in de route van de vossenjachten.

 • Zet geen route uit over voetpaden en ruiterpaden waar fietsen verboden is.

 • Een hek betekent dat het gebied erachter is afgesloten, zet geen routes uit waar de vossenjachters over een hek moeten klimmen

 • Vermijd locaties of voorzieningen waar overlast kan ontstaan als meerdere vossenjachters langs komen of gebruik van maken, zoals de trekpont langs de Vlaardingsevaart

 

De spelregels voor de vossenjachters zelf:

 • Houd je strikt aan de verkeersregels, niet door rood licht rijden of over voetpaden, ruiterpaden en gemarkeerde ruitersporen.

 • Respecteer je medeweggebruikers, wees altijd beleefd