top of page

Beleidsplan

RCMD De Coureur heeft in het seizoen 2013 een start gemaakt met een nieuw beleid, waar de opleiding van de jeugd een centrale plaats inneemt, maar waar ook de oudere generatie niet wordt vergeten.

 

We zijn er ons wel van bewust, dat het beleidsplan alleen maar kan slagen, als het gedragen wordt door de meerderheid van de vereniging.

Het dagelijks bestuur.

bottom of page